OmegaOmega – zonder Omega geen Alfa! De dingen staan niet op zichzelf. Vermalen dakpan uit de Bourgogne, Frankrijk, is pigment voor de inkleuring. De rode pigment is verkregen nadat klei is gebakken tot baksteen en dakpan. De steen en dakpan hebben – ikweetniethoelang – een functie gehad in een muur of dak… Nu gerecycleerd, door ‘m fijn te slaan en te verpulveren, tot een nieuwe bestemming. – beelden van transitie – In dit proces kreeg ik een nieuw vaardigheid, namelijk die van verfbereider. Verfbereider om de wereld kleur te geven, om ‘m mooier te maken.

Het contrast tussen de omega en de omgeving is verkregen door aqua blauwe acryl te gebruiken en daarmee de plaat z’n doorleefde tint, maar ook transparantie, te geven. Er is ook gewerkt met roestwater, een leuk alternatief. Qua kleur ligt dat te dicht bij het steenrood van dakpannen. Dit heb ik later gebruikt om de takken hun kleur te geven.

Sterrenbeeld: de Grote Beer.
Voor de wiskundige is het sterrenstelsel een bron van inspiratie. De baan van sterren en planeten ligt vast. Alles heeft zijn plaats. Om in de wirwar van lichtpuntjes enige orde te krijgen, om je daardoor te kunnen oriënteren als alle referentiepunten bewegen, is er een vast punt aan de hemel. De poolster. Wie zich daar op richt kan weer thuiskomen of z’n weg naar de bestemming vinden. Deze poolster is maar een klein sterretje vergeleken bij andere sterren. Je kunt ‘m makkelijk over het hoofd zien. Het sterrenbeeld Grote Beer helpt je om deze belangrijke ster te vinden. De ruimte tussen de twee meest rechtse sterren van dit stelsel moet je in de zelfde lijn vijf keer verlengen naar boven om bij het absolute Noorden te komen: de Poolster. Zonder hulp zie je ‘m niet, maar hij is er wel…

Twee stenen tafelen
Een verwijzing naar het verhaal over hoe God aan Mozes zijn richtlijnen of leerlijnen gaf zodat zijn volgelingen niet zouden verdwalen in de chaos die er bestond en later in versterkte mate over de wereld is gekomen. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Psalm 119:105, Spreuken 2, 3. De twee leistenen hebben decennia gediend als dakbedekking van het klooster ‘Abdij Sion’ te Diepenheim bij Deventer. Een cisterciënzer orde. Veel van de gebeden daar uitgesproken beginnen met : “GOD , kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen”. Richt je aandacht hierop voordat je verder gaat. Alleen daarom al horen deze woorden bij de presentatie en toelichting van dit kunstwerk. ‘Sta een moment stil en luister naar de stem in de stilte’.

Verder over de leien dakpannen: Onder deze pannen is gebeden, gezongen en gemediteerd. Deze zaken leiden tot concentratie, contemplatie en inspiratie. Bij inspiratie worden zintuigen geprikkeld. Wat zie, voel en hoor ik..? Tekst krijgt opeens betekenis. Waarover gaat het hier? Hoor ik het goed? Men wordt ergens door gegrepen en krijgt hoop en zoekt naar wegen om hiermee iets te doen in de eigen situatie.

De tak komt letterlijk buiten het kader als driedimensionale vorm uit het paneel. De richting van de tak in een Y-vorm wat een verwijzing is naar de gekruisigde Christus. Hoop groeit als een boom met z’n takken vol blad en vruchten omhoog en opzij, z’n wortels diep in de grond. Hoop doet leven en stimuleert tot inzet. “Ik doe er toe en mijn werken heeft zin.” Het brengt me op een plek waar ik gelukkig ben. In Jesaja 11: 1 staat een mooie beschrijving van hoop en de expressie daarvan in de uitlopende tak: een jonge loot die voortkomt uit een oude stronk.

Profetische handeling:
Woorden van God, dat zijn beloften, zegeningen, opdrachten en troostende woorden, zijn hier om de takken gewikkeld. Teksten uit de bijbel en geïnspireerde woorden van God zijn scheppend. God sprak en het was er. Nu zijn het woorden die leven brengen voor wie ze ontdekt. Ze geven de burger moed. Ze brengen leven, hoop, troost, heling en groei. “Uw woord verkwikt mijn ziel”. (Jer. 31:25)

Slapende ogen
Een ander aspect van de teksten op de takken is dat ze zijn als ‘slapende ogen’. Slapende ogen zijn het begin van nieuwe uitlopers. Ze zitten nog onder de bast als verdikkingen op de stam of tak, soms als herkenbare puntjes. Bij het snoeien, wat een gezonde groei en opbrengst bevordert, zul je moeten letten op deze beginnende uitlopers. De groeikracht die hier zichtbaar is biedt een sprekend verband met de lerende mens, jong en ouder.

Afmeting: 102 x 66 cm.

Wiebe van Dingen, 2016.

Beeldend Werk: Omega

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.