Op mijn pad heb ik een gebroken tak opgepakt. Wat door beschadiging is overgebleven is heel dun en iel. Voorzichtig schoongemaakt en losgesneden van de rest leek het op een laken aan de waslijn. Nog geen zelfstandig beeld met karakter. Door de toevoeging van een kronkelige boomwortel op de achterkant kreeg het z’n eigenheid. Zie het als een door God gegeven gave. De wortel heeft een dikke en dunne uiteinde. De dikke kant was verbonden met de boom of struik en komt nu boven de figuur uit. De dunne uitloper is verbonden met de achterkant van de figuur. De mens is blijkbaar een goede bodem voor input van boven. Als er input is dan is er ook output… (Hoogte:40cm. Materiaal: Beuk, marmeren voet)

De input kan van alles zijn. In mijn beleving zijn het woorden, woorden van God. Woorden kunnen je maken en breken. De woorden van God brengen licht, genezing en recht. Ze brengen inspiratie en raken je op terreinen als horen, zien, voelen, proeven, ruiken, je zesde zintuig, enz. Kijken wordt dan zien. Horen wordt verstaan. Proeven wordt drinken (en eten). Voelen wordt thuis(komen). Je zesde zintuig maakt je gevoelig in relatie tot mensen en het maken van keuzes die daaruit voortvloeien.

Een parallel met dit verhaal lees je in de bijbel, Jesaja 55:

“O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2 Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is, en je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig je oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de Here, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.
6 Zoek de Here terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Here. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. 12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.”

Input – output

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.